≡ Menu

Flyg och miljö

Flyget uppskattas stå för 3,5% av människans totala klimatpåverkan. Vid förbränningen av flygbränslet bildas koldioxid och vattenånga. Båda dessa är växthusgaser, det mesta av vattnet blir dock till nederbörd. Även så kallade kondensstrimmor som uppstår när avgaserna från planet bildar iskristaller kan påverka klimatet.
Flygplan släpper dessutom ut kväveoxider och svaveldioxid, vilka bidrar till försurningen och bryter ner ozon. Kolmonoxid och kolväten bidrar till uppkomsten av marknära ozon, som skadar biologisk vävnad. Även buller brukar betraktas som ett miljöproblem.

Flyga miljövänligt
Du kan flyga miljövänligare genom att välja effektivare resväg och bolag med moderna plan. Flygvägen bör naturligtvis vara så rak som möjligt. Om möjligt bör du dessutom välja direktflyg och undvika mellanlandningar, eftersom utsläppen är större vid start och landning.
Moderna plan är betydligt mer miljövänliga än äldre. Jämfört med plan från 1960-talet är de 70% mer bränsleeffektiva, och de nyaste motorerna har kraftigt minskade utsläpp. Eftersom flygplan har rätt lång livslängd, 20 till 30 år, tar det dock tid innan de börjar användas allmänt.

Utsläppsrätter
Att köpa utsläppsrätter är ett sätt att kompensera för de koldioxidutsläpp man gör. EU har ett system där det finns ett tak för hur stora utsläppen får bli. För att få släppa ut koldioxid måste man köpa rätter. Man kan också sälja dem igen man har om man har fler än man behöver. Om man som privatperson köper rätter tar man ifrån andra möjligheten att släppa ut koldioxid. Det råder dock oenighet om systemet verkligen har önskad effekt.